Krízový plán v súvislosti s pandémiou Covid-19 prečítať

O NÁS A NAŠOM POSLANÍ

Naše princípy a hodnoty

Staráme sa o vyššiu kvalitu života našich seniorov bez ohľadu na vek.

Každý deň vytvárame maximálne individuálne a bezpečné zázemie pre život v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša.​

Staráme sa o tých, na ktorých zdraví, životnej pohode a bezpečí nám s pribúdajúcim vekom záleží stále viac.

Vytvárame zázemie, v akom by sme radi strávili naplnenú jeseň života aj my.​

Staráme sa tak, akoby sme chceli, aby sa život postaral o nás.

Pomáhame k novému pocitu domova.

 

Od začiatku našej činnosti staviame poskytovanie našich služieb na humánnych hodnotách a špičkovej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Orientácia na klienta, individuálny prístup, ktorý zohľadňuje jeho celkový zdravotný stav v kombinácií s profesionálnym kvalifikovaným personálom tvoria kľúčové princípy nášho úsilia.

Pri našich činnostiach uplatňujeme overené metódy práce s klientmi a zároveň sa vzdelávame v nových postupoch. Zároveň si uvedomujeme nutnosť neustáleho vzdelávania nášho personálu a aktívne vyhľadávame inovácie vo forme nových prístupov aj materiálno technického vybavenia.

Naše služby poskytujeme na najvyššom možnom profesionálnom štandarde nielen v odbornej, ale aj v každej ďalšej oblasti súvisiacich s komplexnou starostlivosťou o klientov (materiálno technické vybavenie, stravovanie – 6 x denne, upratovanie –  24/7, iné.)

Naši ľudia

Pri každej práci, kde je primárne zameranie na klientov predstavujú práve ľudské zdroje najdôležitejšiu zložku pre úspešné napĺňanie hodnôt a poslania.

Predstavujeme manažment a kľúčových zamestnancov organizácie, ktorí zodpovedajú za kvalitu servisu  a v spolupráci s ďalšími pracovníkmi vytvárajú každodenné podnetné a bezpečné prostredie pre obyvateľov zariadenia.

MGR. SYLVIA CIBULOVÁ
RIADITEĽka

E-mail: cibulova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0910 717 171

Sylvia sa oblasti sociálnych služieb profesionálne venuje od roku 2005. V predmetnej oblasti má skúsenosti s rôznymi pracovnými pozíciami, prostredníctvom ktorých mala možnosť nadobudnúť mnohé cenné odborné skúsenosti a najmä prax starostlivosti o seniorov. Jej hlavným zameraním je riadenie ľudských zdrojov, prevádzkový manažment a marketing. Spoločne s tímom kvalifikovaných odborných pracovníkov vytvára každodenné bezpečné prostredie pre život klientov zariadenia a zabezpečuje rozvoj kvality poskytovaných služieb v súlade s modernými trendami. Spokojnosť klientov a atmosféra domova je jej prioritou a hlavnou motiváciou.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti zdravotníctva a psychológie a je absolventkou akreditovaného vzdelávania v oblasti psychoterapie. V oblasti sociálnej práce absolvovala akreditované vzdelávanie v špecializovanom sociálnom poradenstve a naďalej aktívne vyhľadáva príležitosti na doplnenie informácie o súčasných trendoch a inováciách.

Je vydatá, má dve dcéry a vnučku. Voľný čas trávi predovšetkým s rodinou. Aktívne sa venuje chovateľstvu a kynológii, a tiež turistike, záhrade, hudbe a literatúre.

MGR. MAGDALÉNA MÄSIAROVÁ

MANAŽÉRka SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, ZÁSTUPkyňa RIADITEĽky

E-mail: masiarova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0905 248 370

Magdaléna pracuje v Rezidencii Nestor na pozícii manažérka sociálnej starostlivosti a zároveň je zástupkyňou riaditeľky. Jej najdôležitejšou úlohou je komplexný prevádzkový manažment, ale aj poskytovanie informácií záujemcom o pobytové služby a hľadanie vhodných riešení pre klientov, vedie evidenciu záujemcov, vyhotovuje individuálne a adaptačné plány klientov, tiež mesačné zúčtovania a kompletnú sociálnu agendu klientov. Aktívne pomáha pri riešení každodenných problémov, ktoré trápia klientov a ich rodinných príslušníkov. Zo svojej pozície pravidelne komunikuje s úradmi a rôznymi relevantnými inštitúciami.

Je vydatá, má dve deti a svoj voľný čas venuje najmä rodine. Jej najväčšou záľubou sú prechádzky v prírode.

MGR.VERONIKA PODBREŽNÁ
MANAŽÉRKA OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

E-mail: podbrezna@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 999 999

Veronika pracuje na pozícií manažérky ošetrovateľskej starostlivosti, v rámci ktorej zodpovedá a zabezpečuje starostlivosť o zdravie klientov. Koordinuje poskytovanie lekárskej starostlivosti a odborných lekárskych vyšetrení. Zodpovedá za podávanie liekov a medikamentóznej terapie klientom. Vysoká kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, individuálny prístup ku klientovi, dostupná lekárska starostlivosť, ale predovšetkým telesné a duševné zdravie klientov sú jej profesionálne priority.  V oblasti ošetrovateľskej starostlivosti má viac ako 20 ročné skúsenosti. Pracovala v rôznych odboroch zdravotníctva (neurológia, ortopédia, hematológia, gynekológia, ARO) a svoje bohaté skúsenosti kombinuje s odborným a individuálnym prístupom. Jej vlastnou pridanou hodnotu je pozitivita a úsmev.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Vzdelanie si rozšírila ďalším špecializačným štúdiom v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

Takmer všetok voľný čas venuje svojej rodine, manželovi a dvom synom. Rada relaxuje v prírode, pri knihe alebo sa venuje štvornohému tvorovi.

Bc.KATARÍNA HALASOVÁ
MANAŽÉRKA OPATROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

E-mail: halasova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 616 994

Katarína zabezpečuje prevádzku úseku opatrovateľskej starostlivosti. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovanie a dosahovanie vysokej kvality opatrovateľskej starostlivosti s maximálnym zachovaním individuálneho prístupu ku každému klientovi.

Odborné vzdelanie získala v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. V súčasnosti  si vzdelanie ďalej dopĺňa a zvyšuje kvalifikáciu vysokoškolským štúdiom 2.stupňa v odbore verejné zdravotníctvo. V spolupráci s celým tímom opatrovateľov zabezpečujú a vytvárajú podmienky pre vysoký štandard opatrovateľskej starostlivosti a dôstojné prežitie jesene života našich klientov.

Katarína je vydatá, má 2 deti - syna a dcéru. Vo svojom voľnom čase chodí veľmi rada do prírody alebo číta.

JANKA MATÚŠOVÁ
MANAŽÉRKA PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB

Janka zodpovedá za riadenie prevádzkových služieb Rezidencie Nestor. Koordinuje činnosti spojené s vysokým hygienickým štandardom v zariadení, prácu tímu zamestnancov vo výdajni stravy, tímu upratovačiek a zamestnancov práčovne. Jej prioritou je útulné a čisté prostredie so zameraním na komfortu a atmosféry domova pre našich klientov.

Má stredoškolské vzdelanie v odbore spoločné stravovanie. Pracovné skúsenosti nadobudla na rôznych pracovných pozíciách v oblasti sociálnych služieb na Slovensku aj v zahraničí.

Je vydatá, má syna a dcéru. Zaujíma sa o zimné športy, má rada turistiku a hudbu.

    

JANA KARCOLOVÁ, JANA CHOMISTOVÁ
RECEPČNÁ, ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

E-mail: recepcia@rezidencianestor.sk

Obidve Janky pracujú v Rezidencii Nestor na pozícii prvej línie kontaktu – recepčná / administratívny pracovník. Sú prvou kontaktnou osobou pre všetkých návštevníkov a klientov zariadenia. Zabezpečujú prevádzku recepcie, telefonický kontakt a administratívne práce pre všetky jednotlivé úseky prevádzky.

Janka Karcolová má ukončenú strednú odbornú školu s ekonomickým zameraním. Hovorí plynule anglicky a má niekoľkoročné pracovné skúsenosti zo zahraničia v administratíve aj účtovníctve. Má rada turistiku, šport, cestovanie a históriu.

Janka Chomistrová má stredoškolské vzdelanie v odbore predavač. Kvalifikáciu si rozšírila o opatrovateľský a počítačový kurz . Je vydatá, má tri dcéry a dve vnúčatá. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine. Má rada prírodu, zvieratá a rada číta.

EVA DATKOVÁ
VEDÚCA STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

E-mail: datkova@rezidencianestor.sk

Eva pracuje je vedúca stravovacej prevádzky a jej hlavnou úlohou je dohliadať na prevádzku a hygienu kuchyne a výdajne stravy. Spoločne so svojim tímom šikovných kuchárok pripravujú na dennej báze výbornú domácu stravu z tradičných surovín. V spolupráci s asistentkou výživy zostavujú jedálne lístky s prihliadnutím na individuálne potreby našich klientov. 

Eva má ukončené stredoškolské vzdelanie a mnohoročné skúsenosti v oblasti gastronómie.

Má rada veselých ľudí,  prírodu, zvieratá, hudbu, folklór, pôvodnú architektúru a samozrejme – dobrú kuchyňu.

Ako sa kontaktovať?

Chceme, aby naša práca hovorila za nás. Navštívte nás, spoznajte náš tím, nahliadnite do denného kolobehu nášho života a otvorene prediskutujme vaše potreby a naše možnosti.

Spojte sa s naším zodpovedným personálom priamo na mieste:

 

 

E-mail: info@rezidencianestor.sk
 

 

Uvažujete o spracovaní bleskovej finančnej ponuky pre krátkodobý rekondičný program, alebo dlhodobý pobytový režim?
 

Kontaktujte nás prostredníctvom účelného a rýchleho „expresného kontaktného formulára“. Spojíme sa s Vami a poskytneme Vám odpovedajúce informácie obratom.

Záujemcom o pracovné príležitosti odporúčame napísať písomnú žiadosť a spoločne so životopisom ju zaslať na info@rezidencianestor.sk.

Uveďte prosím Vami preferovaný čas, v ktorom sa s Vami dokážeme spojiť telefonicky a Vašu osobnú záležitosť upresniť pred vypracovaním našej ponuky.

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

Newsletter

Nezmeškajte žiadnu noviku, prihláste sa na odber

naspäť hore