O NÁS A NAŠOM POSLANÍ

Naše princípy a hodnoty

Staráme sa o vyššiu kvalitu života našich seniorov bez ohľadu na vek.

Každý deň vytvárame maximálne individuálne a bezpečné zázemie pre život v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša. 

Staráme sa o tých, na ktorých zdraví, životnej pohode a bezpečí nám s pribúdajúcim vekom záleží stále viac.

Vytvárame zázemie, v akom by sme radi strávili naplnenú jeseň života aj my.

Staráme sa tak, akoby sme chceli, aby sa život postaral o nás.

Pomáhame k novému pocitu domova.

Naši ľudia

Mgr. Sylvia Cibulová
riaditeľ

E-mail: cibulova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0910 717 171

Sylvia sa oblasťou sociálnych služieb zaoberá od roku 2005. Prešla v tejto oblasti rôznymi pracovnými pozíciami a získala cenné skúsenosti. Jej hlavným zameraním je manažment prevádzky, marketing a spolupodieľanie sa na marketingovej stratégii zariadenia. Spoločne s tímom kvalifikovaných pracovníkov každý deň vytvára bezpečné zázemie pre život seniorov v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša. Spokojnosť a atmosféra domova pre obyvateľov je jej prioritou a hlavnou motiváciou.

Sylvia má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti zdravotníctva a psychológie a je absolventkou akreditovaného vzdelávania v oblasti psychoterapie. V oblasti sociálnej práce absolvovala akreditované vzdelávanie v špecializovanom sociálnom poradenstve.

Sylvia je vydatá, má dve dcéry a vnučku. Voľný čas trávi predovšetkým s rodinou. Aktívne sa venuje chovateľstvu a kynológii. Jej ďalšími záľubami sú turistika, záhrada, hudba, literatúra.

Bc. Magdaléna Mäsiarová

Manažér sociálnej starostlivosti, zástupca riaditeľa

E-mail: masiarova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0905 248 370

V Rezidencii Nestor pracuje Magdaléna na pozícii Manažér sociálnej starostlivosti. Poskytuje informácie záujemcom o pobyt v Rezidencii, vedie evidenciu záujemcov, vyhotovuje individuálne a adaptačné plány klientov, mesačné zúčtovania a kompletnú sociálnu agendu klientov. Pomáha pri riešení problémov, ktoré trápia klientov a ich rodinných príslušníkov. Komunikuje s úradmi a inštitúciami.

Magdaléna má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca. V súčasnosti si dopĺňa II. stupeň vysokoškolského vzdelania na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Trstenej v odbore sociálna práca.

Magdaléna je vydatá má dve deti. Svoj voľný čas venuje svojej rodine. K jej záľubám patria prechádzky v prírode.

Mgr.Veronika Podbrežná
manažérka ošetrovateľskej starostlivosti

E-mail: podbrezna@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 999 999

Veronika pracuje na pozícií manažérky ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečuje starostlivosť o zdravie klientov. Koordinuje poskytovanie lekárskej starostlivosti a odborných lekárskych vyšetrení. Zodpovedá za podávanie liekov a medikamentóznej terapie klientom. Vysoká kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, individuálny prístup ku klientovi, dostupná lekárska starostlivosť, ale predovšetkým telesné a duševné zdravie klientov je Veronikiným  prvoradým cieľom.  V oblasti ošetrovateľskej starostlivosti má 20 ročné skúsenosti. Pracovala v rôznych odboroch zdravotníctva (neurológia, ortopédia, hematológia, gynekológia, ARO). Svoje bohaté skúsenosti kombinuje s odborným a individuálnym prístupom a samozrejme s úsmevom.

Veronika má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Vzdelanie si doplnila špecializačným štúdiom v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

Takmer všetok voľný čas venuje svojej rodine, manželovi a dvom synom. Relaxom je pre ňu príroda, pes a kniha.

BC. KINCSŐ SZTANKOVICS
vedúca rehabilitačného úseku a fyzioterapeut

E-mail: rehab@rezidencianestor.sk

V Rezidencii Nestor Kincső pracuje na pozícii vedúceho fyzioterapeuta. Spoločne so svojim tímom spestruje klientom každodenný režim rôznymi pohybovými aktivitami. Jej práca je zameraná najmä na fyzickú nápravu a obnovu mobility a sebestačnosti klientov, teda rehabilitáciu. Pre klientov zostavuje individuálne aj skupinové cvičenia, ktoré im pomáhajú udržať, alebo navrátiť fyzickú silu a schopnosť pohybu. Kincső a tím fyzioterapeutov dopraje klientom aj relaxáciu a úľavu od bolesti pomocou termoterapie, elektroliečby, fototerapie, alebo pomocou manuálnych a relaxačných techník.

Vysokoškolské vzdelanie absolvovala v Ružomberku na Katolíckej univerzite v odbore fyzioterapia. V súčasnosti si dopĺňa 2. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Vo voľnom čase rada cestuje a rozvíja si znalosti v oblasti alternatívnej medicíny. Najviac si vie oddýchnuť pri maľovaní a pri chvíľach strávených v kruhu svojej rodiny.

Katarína Halasová
manažérka opatrovateľskej starostlivosti

E-mail: halasova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 616 994

Katarína zabezpečuje prevádzku úseku opatrovateľskej starostlivosti. Jej prvoradou úlohou je dosahovanie vysokej kvality opatrovateľskej starostlivosti s maximálnym zachovaním individuálneho prístupu ku každému klientovi.

Svoje odborné vzdelanie Katarína nadobudla v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. V súčasnosti  si  dopĺňa vzdelanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore verejné zdravotníctvo. V spolupráci s celým tímom opatrovateľov vytvára  ideálne podmienky pre dôstojné prežitie jesene života našich klientov.

Katarína je vydatá, má 2 deti - syna a dcéru. Vo svojom voľnom čase rada chodí do prírody a číta.

Janka Matúšová
manažérka prevádzkových služieb

Janka riadi chod prevádzkových služieb Rezidencie Nestor. Koordinuje činnosti spojené s vysokým hygienickým štandardom v zariadení, prácu tímu zamestnancov vo výdajni stravy, tímu upratovačiek a zamestnancov práčovne. Útulné a čisté prostredie plné komfortu a atmosféry domova pre našich klientov je jej prioritou.

Janka má stredoškolské vzdelanie v odbore spoločné stravovanie. Pracovné skúsenosti nadobudla na rôznych pracovných pozíciách v oblasti služieb na Slovensku aj v zahraničí.

Janka je vydatá, má syna a dcéru. Zaujíma sa o zimné športy, turistiku a hudbu.

Mgr. Anna Smolko
Vedúci ergoterapeut

Anna pracuje na pozícií ergoterapeut. Názov ergoterapia pochádza z gréckeho slova ergon "práca" a therapia "liečenie".  Zmysluplným zamestnávaním  klientov pomocou  najrôznejších kreatívnych činností akými sú: maľovanie, ručné práce, pamäťové cvičenia a tréningy pamäte, rôzne relaxačné techniky sa snaží o zachovanie a využívanie schopností klientov, ktoré potrebujú pre zvládnutie bežných denných činností. Tým podporuje zdravie a celkovú pohodu klientov.

Anna má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo. Vzdelanie si doplnila akreditovanými  kurzami ergoterapie, snoezelen terapie a kognitívnej aktivizácie seniorov.

Voľný čas venuje Anna predovšetkým svojim deťom a rodine. K jej záľubám patrí čítanie a prechádzky v prírode.

    

Jana Karcolová, Jana Chomistová
recepčná, administratívny pracovník

E-mail: recepcia@rezidencianestor.sk

Obidve Janky pracujú v Rezidencii Nestor na pozícii recepčná / administratívny pracovník. Sú prvou kontaktnou osobou pre všetkých návštevníkov a klientov zariadenia. Zabezpečujú prevádzku recepcie, telefonický kontakt a administratívne práce pre jednotlivé úseky prevádzky.

Janka Karcolová má ukončenú strednú odbornú školu s ekonomickým zameraním. Hovorí plynule anglicky a má niekoľkoročné pracovné skúsenosti zo zahraničia v administratíve a v účtovníctve. Má rada turistiku, šport, cestovanie a históriu.

Janka Chomistrová má stredoškolské vzdelanie v odbore predavač. Má absolvovaný počítačový kurz a opatrovateľský kurz. Je vydatá, má tri dcéry a dve vnúčatá. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine. Má rada prírodu, zvieratá a rada číta.

Eva Datková
Vedúca stravovacej prevádzky

E-mail: datkova@rezidencianestor.sk

Eva pracuje ako vedúca stravovacej prevádzky. Jej úlohou je dohliadať na prevádzku a hygienu kuchyne a výdajne stravy. Spoločne so svojim tímom šikovných kuchárok pripravujú výbornú domácu stravu z tradičných surovín. V spolupráci s asistentkou výživy zostavujú jedálne lístky s prihliadnutím na potreby klientov. 

Eva má ukončené stredoškolské vzdelanie. Pracovala dlhé roky  v oblasti gastronómie.

Má rada veselých ľudí,  prírodu, zvieratá, hudbu, folklór, starú architektúru a dobrú kuchyňu.

Ako sa najrýchlejšie kontaktovať?

Chceme, aby naša práca hovorila za nás. Navštívte nás, spoznajte náš tím, nahliadnite do denného kolobehu nášho života a otvorene prediskutujme vaše potreby a naše možnosti.

Spojte sa s naším zodpovedným personálom priamo na mieste:

 

 

E-mail: info@rezidencianestor.sk
 

 

Uvažujete o spracovaní bleskovej finančnej ponuky pre krátkodobý rekondičný program, alebo dlhodobý pobytový režim?
 

Kontaktujte nás prostredníctvom účelného a rýchleho „expresného kontaktného formulára“. Spojíme sa s Vami a poskytneme Vám odpovedajúce informácie obratom.

Záujemcom o pracovné príležitosti odporúčame napísať písomnú žiadosť a spoločne so životopisom ju zaslať na info@rezidencianestor.sk.

Uveďte prosím Vami preferovaný čas, v ktorom sa s Vami dokážeme spojiť telefonicky a Vašu osobnú záležitosť upresniť pred vypracovaním našej ponuky.

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť


naspäť hore