Podpora a partneri

Ako nás môžete podporiť

Rezidencia Nestor je neštátna mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá všetky príjmy investuje do svojej činnosti a jej rozvoja.

Ako každé občianske združenie musíme dôsledne pracovať na finančnej kondícii a získavaní príjmov, aby sme na jednej strane pokryli všetky náklady na chod zariadenia (viac ako 100 zamestnancov, prenájom služieb a techniky) a zároveň zabezpečili udržateľnosť kvality poskytovaných služieb (opotrebovanie materiálno technického vybavenia) a ich rozvoj v súlade s aktuálnymi medzinárodnými modernými štandardmi.

Naše príjmy sa skladajú prevažne z príspevkov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa dopĺňa a kompenzuje poplatok za poskytované služby. Viac informácií o štruktúre našich príjmov je možné nájsť vo Výročných správach, v sekcii „Zaujímavosti a zverejňovanie“.

Pretože sa stretávame s tým, že naša cieľová skupina, je v mnohých prípadoch na okraji záujmu donorov a potenciálnych dotačných schém, uchádzame sa o akúkoľvek formu podpory, ktorá nám pomôže zvyšovať kvalitu našich služieb v prospech klientov pri zachovaní našich hodnôt (orientácia na klienta, vysoká kvalita služieb, inovácie).

V prípade, že uvažujete o možnosti nás podporiť, prosím kontaktujte priamo pani riaditeľku na e-mailovej adrese – cibulova@rezidencianestor.sk alebo telefonicky zástupkyňu pani riaditeľky M. Mäsiarovú na 0905 248 370.

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom poukázania 2% z dane. Z príspevkov sú čiastočne financované priestory kvalitnej fyzioterapie a ergoterapie pre seniorov, priestory pre organizáciu rekondičných a rehabilitačných pobytov a doplnkovo izby pre príbuzných, ktorí chcú v blízkosti svojich najbližších prežiť posledné dni alebo týždne.

Ďakujeme za akúkoľvek formu podpory.

Partneri

Mnohé z našich aktivít a služieb sme schopní realizovať vďaka podpore našich partnerov, podporovateľov a darcov.

Ak máte aj Vy ochotu podporiť naše aktivity a stať sa našim partnerom pri zlepšovaní podmienok a rozvoji služieb pre našich klientov, budeme veľmi radi ak nás kontaktujete.

Našim partnerom veľmi pekne ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu (uvádzame ich v abecednom poradí):

DASelect, s.r.o., Školská 11, Banská Bystrica

Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka

Ing. Peter Badáň, Ľudovíta Štúra 2044/3, Dolný Kubín

PEDAG s.r.o., Ľudovíta Štúra 2044/3, Dolný Kubín - Brezovec

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Galvaniho 15/B, Bratislava

SLOVCARE s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

naspäť hore