Krízový plán v súvislosti s pandémiou Covid-19 prečítať

Podpora a partneri

Ako nás môžete podporiť

Rezidencia Nestor je mimovládna organizácia (občianske združenie), ktorá všetky príjmy investuje do svojej činnosti a jej rozvoja. Ako každé občianske združenie musíme dôsledne pracovať na finančnej kondícii a získavaní príjmov, aby sme na jednej strane pokryli všetky náklady na chod zariadenia (viac ako 100 zamestnancov, prenájom služieb a techniky) a zároveň zabezpečili udržateľnosť kvality poskytovaných služieb (opotrebovanie materiálno technického vybavenia) a ich rozvoj v súlade s aktuálnymi medzinárodnými modernými štandardmi.

Pretože sa stretávame s tým, že naša cieľová skupina, je v mnohých prípadoch na okraji záujmu donorov a potenciálnych dotačných schém, uchádzame sa o akúkoľvek formu podpory, ktorá nám pomôže zvyšovať kvalitu našich služieb v prospech klientov pri zachovaní našich hodnôt (orientácia na klienta, vysoká kvalita služieb, inovácie).

Podporiť nás môžete týmito spôsobmi:

PODPORA PROSTREDNÍCTVOM SMS

Podarilo sa nám zahájiť spoluprácu s organizáciou – Fórum donorov, čo znamená, že podporiť našu organizáciu je jednoduché.
Stačí poslať SMS správu v znení:

DMS NESTOR , teda (DMS medzera NESTOR)
Na číslo 877
(pozn. - v sieti O2, Orange a Telekom)

Cena darcovskej SMS je 2 €.

Logo-DMS

Z tejto sumy ide 96% k nám za účelom Skvalitnenia starostlivosti o ľudí odkázaných na 24 hodinovú starostlivosť a zvyšné 4 % zostávajú Fóru donorov na pokrytie nákladov na technické zabezpečenie služby a administratívne náklady spojené s DMS projektom.

Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke – www.donorsforum.sk

Pravidelná podpora

Ak nás chcete podporovat pravidelne, raz za mesiac, aktivujte si pravidelnú podporu zaslaním sms v tvare
DMS START NESTOR
Na číslo 877
V sieti O2, Orange a Telekom

Pravidelná podpora trvá počas doby aktivácie hesla (t. j. do 30.11.2020), najviac však 12 mesiacov.

Pre zrušenie pravidelnej podpory stačí zaslať SMS v tvare
DMS STOP NESTOR
Na číslo 877

Cena pravidelnej DMS je rovnaká ako pri jednorazovej = 2 eurá.

Z projektu plánujeme nákup Bezbariérovej plošiny a špecializovaných polohovateľných postelí a zrevitalizovať záhradnú časť.

Viac o projekte DMS:
DMS čiže Donors Message Service – darcovská sms je jednoduchý spôsob , ktorý umožňuje každému pomocou textovej správy z mobilného telefónu podporiť dobrú vec. Mimovládne neziskové organizácie (MVO ) tak majú možnosť jednoducho získavať príspevky od drobných individuálnych darcov . Službu DMS poskytuje Fórum donorov v spolupráci s mobilnými operátormi O2, ORANGE A TELEKOM.

Služba DMS prebieha na nekomerčnom princípe a rešpektuje zásadu minimálnych nákladov na zabezpečenie prevádzky. Rozdiel v sume pokrýva technické, organizačné a koordinačné zabezpečenie projektu , vrátane servisu pre neziskové organizácie a verejnosť.

Verejná zbierka je na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR registrovaná pod číslom 000-2019-038107.


PODPORA PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU DARUJME.SK

Vďaka spolupráci s portálom darujme.sk je možné podporiť naše činnosti bankovej platby.
POUKÁZANÍM 2% Z DANE

Jedným zo spôsobov ako je možné podporiť naše činnosti, je poukázanie 2% z dane našej organizácií. Budeme veľmi radi, ak pri podaní daňového priznania zvážite našu podporu.

Prinášame presný postup poukázania 2% z dane (pre zamestnancov):

1. Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Predmetné tlačivo je možné stiahnuť TU.

V rámci „Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania“ požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Toto potvrdenie sa žiada prostredníctvom vyznačenia „X„ v časti VII. (na druhej strane tlačiva).

2. Po vykonaní ročného zúčtovania a doručenia potvrdenia o zaplatení dane zo strany zamestnávateľa si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať; s výnimkou vykonávania dobrovoľníckej činnosti – je možné darovať aj 3%, bližšie popísané nižšie)

3. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020 a dôležité údaje vyplníte do tohto Vyhlásenia.

Údaje nášho združenia sú:
Názov: ZSS Nestor, o.z.
Adresa: Stred č.449, 027 05 Zázrivá
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42180139

4. Obidve tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) je potrebné doručiť do 30.04.2019 na miestne príslušný daňový úrad.

Viac informácií ako poukázať 2% (3%) z dane je možné nájsť na tomto odkaze

V prípade doplňujúcich informácií nás prosím kontaktujte e-mailom na masiarova@rezidencianestor.sk alebo telefonicky na 0905 248 370 (priamo zástupkyňa pani riaditeľky. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

„Ďakujeme, že zvažujete možnosť podporiť našu činnosť.“

Doplňujúce informácie:

Fyzické (osoby, ktoré si robia daňové priznanie samé) a právnické osoby môžu poukázať 2% prostredníctvom daňového priznania.

a) Fyzické osoby môžu svoje 2% poukázať prostredníctvom:

a) Daňové priznanie typu A stiahnuť

b) Daňové priznanie typu B stiahnuť

b) Právnické osoby môžu svoje 2% poukázať prostredníctvom – daňové priznanie právnických osôb stiahnuť

Možnosť poukázania 3%

Je možné poukázať aj 3% z dane a to v tom prípade, ak ste v roku 2019 vykonávali dobrovoľnícku činnosť viac ako 40 hodín. V tomto prípade, požiadajte túto organizáciu, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali, aby Vám vystavila potvrdenie. Následne môžete poukázať až 3% z podielu Vami uhradených daní.

Vzor potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti je možné nájsť tu.


„Úprimne vám ďakujeme za akúkoľvek formu podpory“

Z príspevkov sú čiastočne financované priestory kvalitnej fyzioterapie a ergoterapie pre seniorov, priestory pre organizáciu rekondičných a rehabilitačných pobytov a doplnkovo izby pre príbuzných, ktorí chcú v blízkosti svojich najbližších prežiť posledné dni alebo týždne.

V prípade, že uvažujete o možnosti nás podporiť a potrebujete viac informácií, prosím kontaktujte priamo pani riaditeľku na e-mailovej adrese – cibulova@rezidencianestor.sk alebo telefonicky zástupkyňu pani riaditeľky M. Mäsiarovú na 0905 248 370 .


Partneri

Mnohé z našich aktivít a služieb sme schopní realizovať vďaka podpore našich partnerov, podporovateľov a darcov.

Ak máte aj Vy ochotu podporiť naše aktivity a stať sa našim partnerom pri zlepšovaní podmienok a rozvoji služieb pre našich klientov, budeme veľmi radi ak nás kontaktujete.

Našim partnerom veľmi pekne ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu (uvádzame ich v abecednom poradí):

DASelect, s.r.o., Školská 11, Banská Bystrica

Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka

Ing. Peter Badáň, Ľudovíta Štúra 2044/3, Dolný Kubín

PEDAG s.r.o., Ľudovíta Štúra 2044/3, Dolný Kubín - Brezovec

SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Galvaniho 15/B, Bratislava

SLOVCARE s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava


Projekt „Posilnenie hygienických opatrení v zariadení sociálnych služieb“ sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Z podpory Nadácie sme zakúpili Dekontaminátor/Čistička ovzdušia, bezdotykový dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekčné prostriedky. Tieto prostriedky významným spôsobom prispeli k preventívnym opatreniam proti ochoreniu Covid 19


Projekt „ Podpora prevencie v zariadení sociálnych služieb“ sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

Prostredníctvom projektu sme zakúpili osobné ochranné pomôcky – hygienické rukavice v počte 11 400 párov. Táto aktivita podporila preventívne opatrenia v našom zariadení.

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

Newsletter

Nezmeškajte žiadnu noviku, prihláste sa na odber

naspäť hore