Krízový plán v súvislosti s pandémiou Covid-19 prečítať

Zaujímavosti a zverejňovanie

História

Začiatky nášho zariadenia siahajú do roku 2014, kedy sa tím okolo pani riaditeľky Cibulovej, po dôslednom uvažovaní, rozhodol založiť občianske združenie s cieľom pomoci pre staršie osoby a plnoleté osoby odkázané na pobytovú formu sociálnej starostlivosti, tzv. nepretržitú 24  hodinovú starostlivosť.

K tomuto kroku sa kolektív zakladateľov združenia rozhodol po dlhodobom pôsobení v sociálnej oblasti – sociálnych službách, špeciálne sociálnej starostlivosti o seniorov a zistení, že seniori sa stávajú početnou znevýhodnenou skupinou na Slovensku a práve špecializované zariadenie je nástrojom ako je možné túto situáciu zlepšiť.

Populácia demograficky starne, mladí ľudia sa častokrát sťahujú za prácou alebo vzdelaním ďaleko od rodičov a tí ostávajú v mnohých prípadoch odkázaní sami na seba. Osamelosť, nízky príjem, zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, potreba orientovať sa v stále viac meniacom sa sociálnom živote, prirodzený proces starnutia a ďalšie faktory vytvárajú predpoklady pre komplikované životné situácie nezlučujúce sa s dôstojným prežívaním.

So zámerom tieto nežiaduce javy eliminovať a pomáhať ich riešiť prostredníctvom využitia overených aj najmodernejších metód na úrovni ľudského poznania súčasnej doby sa dňa 30.6.2014 začala táto vízia napĺňať a Rezidencia Nestor zahájila svoju činnosť.  

ZSS Nestor o.z., zahájil svoju činnosť v Rezidencii Nestor, Stred 449, 027 05 Zázrivá pod pôvodným názvom ProHelp – združenie občianskoprávnej pomoci, so sídlom Povraznícka 18, 811 05 Bratislava. Ku dňu 30.10.2014 sa zmenilo sídlo a názov z pôvodného na nové – DSS Nestor o.z., Stred 449, 027 05 Zázrivá. S platnosťou od 1.4.2017 občianske združenie zmenilo názov na ZSS Nestor o.z. Všetky ostatné údaje sú bez zmeny.

Zariadenie Rezidencia Nestor sa nachádza v centre obce Zázrivá. Moderný viacúčelový objekt bol skolaudovaný v roku 2014.

Služby sa v priebehu času postupne rozšírili  o ďalšie činnosti – ošetrovateľskú starostlivosť aj dočasné pobyty, ktorých cieľom je klientovi pomôcť v rehabilitácii po náhlych zhoršeniach zdravotného stavu v dôsledku veku, ale aj dopravných a iných druhoch nehôd.

Viac informácií o poskytovaných službách je možné nájsť v sekcii „Naše služby“ a vo Výročnej správe v sekcii „Zverejňovanie“.

Služby pre obyvateľov

Zdravá výživa z čerstvých sezónnych surovín

Menu pre Rezidenciu Nestor v Zázrivej zostavili odborníci na zdravú výživu v spolupráci s diétnou sestrou.

Umývanie podláh, kúpeľní a upratovanie izieb

Dennú hygienu zabezpečujeme v zmysle hygienického a dezinfekčného plánu zostaveného tímom kvalifikovaných odborníkov

Pranie a výmena uterákov a lôžkovín
Pranie, žehlenie osobného šatstva a bielizne, drobné opravy osobného šatstva

Pri praní používame dezinfekčný prací prostriedok, s ohľadom na zdravie našich rezidentov nepoužívame aviváže.

Kaderník a holič, pedikérske služby v rezidencii

Rezidenciu navštevuje profesionálna kaderníčka, profesionálna pedikérka.

Rehabilitácia, fyzioterapia

Pod odborným konzultačným vedením rehabilitačného lekára a fyzioterapeutov poskytujeme výber efektívnych procedúr pre liečbu aj účinnú prevenciu

Lekár v Rezidencii Nestor

Dbáme o to, aby lekár čo najskôr osobne poznal našich rezidentov.

Manažment odbornej zdravotnej starostlivosti

Zabezpečenie termínov odborných lekárskych vyšetrení, dopravu a sprievod sestry na vyšetrenia, informovanie rodinných príslušníkov o zdravotnom stave rezidenta.

Kvalifikovaná ošetrovateľská starostlivosť

Dôležitou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti je pravidelné sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenávanie údajov o zdravotnom stave rezidenta, zameranie sa na prevenciu príčin zhoršovania zdravotného stavu.

Kvalifikovaná opatrovateľská starostlivosť

Osobitný dôraz kladieme na individuálny a ľudský prístup našich opatrovateľov k rezidentom.

Služby v oblasti spoločenských aktivít rezidentov aj nerezidentov – klientov denného stacionára

„Zdravé telo a duch sú v nepretržitom spojení a jedno podporuje a podnecuje ku prospievaniu druhé.“
Lekár čínskej cisárskej rodiny

Aktivity pre obyvateľov

Bohoslužby v rezidenčnej kaplnke

Pravidelné bohoslužby a spovede slúži osobitne pridelený kňaz

Ergoterapeutické aktivity so zreteľom na individuálne záujmy rezidentov

Pod vedením a organizačným zabezpečením kvalifikovaného ergoterapeuta.

Snoezelen terapia

Pod vedením a organizačným zabezpečením kvalifikovaného ergoterapeuta.

Posedenia pri káve, čaji s rozhovormi a čítaním

Pod vedením a organizačným zabezpečením ergoterapeuta a sociálnych pracovníkov.

Filmová a čitárska mánia

Pod vedením a organizačným zabezpečením ergoterapeuta a sociálnych pracovníkov, bohatá filmotéka a knižnica.

Posedenia s hudbou, muzikoterapia, aromaterapia

Pod vedením a organizačným zabezpečením ergoterapeuta a sociálnych pracovníkov, bohatá hudobná produkcia.

Spoločenské hry, pamäťové cvičenia a znalostné / zábavné kvízy

Pod vedením a organizačným zabezpečením ergoterapeuta a sociálnych pracovníkov.

Sezónne udalosti a ich organizácia

Posedenia a prechádzky v záhrade. Grilovačky, opekačky, dobroty z kotliny
Oslavy narodenín, menín rezidentov
Športové hry rezidentov
Organizované spoločné Vianoce a Silvester

Fakty o zariadení

ZSS Nestor o.z., Stred 449, 027 05 Zázrivá je občianske združenie, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu starostlivosť v Zariadení pre seniorov, Zariadení opatrovateľskej služby a Špecializovanom zariadení.

Naše zariadenie je zaujímavé v tom, že dôsledne plní veľmi prísny normatív pobytovej sociálnej služby pre Špecializované zariadenie – jeden zamestnanec na 1,3 klienta, ako aj personálny normatív pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.) Tento fakt odzrkadľuje, že aj v náročných podmienkach, ktoré sú v sociálnych službách, vyvíjame maximálne úsilie, aby sme našim klientom zabezpečili profesionálnu odbornú starostlivosť a komfort na najvyššej úrovni. Najväčšie zastúpenie majú odborní pracovníci – sociálni pracovníci, zdravotné sestry, zdravotnícki asistenti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeuti, opatrovatelia, ďalej nasledujú zamestnanci prevádzky, t.j. kuchárky, upratovačky, zamestnankyne práčovne, správca a údržbári, neoceniteľnou pomocou sú naši brigádnici – študenti. Za pracovnú činnosť a odbornú zdatnosť zamestnancov zodpovedá manažment a odborní garanti.

Pobytová forma starostlivosti :

 

  • dlhodobé pobyty na dobu neurčitú
  • krátkodobé pobyty na dobu určitú (vrátane doliečovacích pobytov)

 

 

Bezpečné bývanie pre seniorov (Zariadenie pre seniorov)

Celková kapacita Bývania pre seniorov    66 miest
 

Všetky izby a apartmány sú vybavené vlastnou chodbou, šatníkom,  kúpeľňou, toaletou, bezpečným ergonomickým nábytkom a polohovateľnými posteľami s pohodlným príručným ovládačom, príslušenstvom, bezpečnostným signalizačným systémom s možnosťou privolania odborného personálu.  Každý klient má v rámci svojej izby jedinečný výhľad do okolitej krajiny, izby sú útulné a svetlé. V každej izbe sa nachádza veľkoplošný TV prijímač. 

Pre manželské páry možnosť ubytovania v dvoch manželských apartmánoch so všetkými vymoženosťami 2-izbového bytu okrem zariadenia kuchyne.

 

Odborná 24 hodinová starostlivosť pre klientov nie len v seniorskom veku (Zariadenie opatrovateľskej služby)

Celková kapacita Zariadenia opatrovateľskej služby:    63 miest

Všetky izby sú vybavené vlastnou chodbou, šatníkom, kúpeľňou, toaletou, bezpečným ergonomickým nábytkom a polohovateľnými posteľami s pohodlným príručným ovládačom, príslušenstvom, bezpečnostným signalizačným systémom s možnosťou privolania odborného personálu.  Každý klient má v rámci svojej izby jedinečný výhľad do okolitej krajiny, izby sú útulné a svetlé. V každej izbe sa nachádza veľkoplošný TV prijímač. 

Pre klientov na krátkodobých doliečovacích a rekondičných pobytoch možnosť priplatenia rehabilitácie častejšie ako 3 krát do týždňa, prípadne možnosť priplatenia dvojfázovej rehabilitácie vykonávanej kvalifikovanými fyzioterapeutmi pod dohľadom rehabilitačného lekára. 

 

Bezpečné bývanie pre klientov s psychiatrickými diagnózami vrátane Alzheimerovej choroby a ťažších stupňov demencie, odborná 24 hodinová starostlivosť. (Špecializované zariadenie)

Celková kapacita Špecializovaného zariadenia:    23 miest

Samostatné oddelenie na ktorom všetky izby sú vybavené bezpečným ergonomickým nábytkom a polohovateľnými posteľami s pohodlným príručným ovládačom a príslušenstvom, bezpečnostným signalizačným systémom s možnosťou privolania odborného personálu. Kúpeľňa a toaleta sa nachádza pri každej izbe a slúži pre maximálne 3-4 klientov, v závislosti od veľkosti izieb. Na oddelení je zvýšený počet odborného personálu, ktorý dohliada na bezpečnosť a pohyb klientov. Oddelenie je prispôsobené všetkým špecifickým potrebám klientov Špecializovaného zariadenia.

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

Newsletter

Nezmeškajte žiadnu noviku, prihláste sa na odber

naspäť hore