KONTAKT

ZSS Nestor o.z.

Stred č.449

027 05, Zázrivá 

IČO: 42 180 139

DIČ: 202 396  1555

 

Bankové spojenie: 

SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.
IBAN: SK09 0900 0000 0051 9269 2402
BIC/SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť nie je plátcom DPH 

 

V prípade záujmu o poskytnutie informácií volajte:

Recepcia

tel.: 043/ 552 62 38
GSM brána Orange: 0917 850 604, 0917 850 625
GSM brána T-com: 0911 024 923, 0903 120 891

( volať možno denne vrátane víkendu v čase od 7hod do 19 hod)

e-mail: recepcia@rezidencianestor.sk

Zástupca riaditeľa, manažér sociálneho úseku

Mgr. Magdaléna Mäsiarová

tel.: +421 905 248 370

( volať počas pracovných dní v čase od 8hod do 16 hod)

e-mail: socialna@rezidencianestor.sk

V prípade úradných a obchodných záležitostí, marketingu a sťažností volajte:

Štatutárny zástupca, riaditeľ

Mgr. Sylvia Khandl, MBA

tel.: +421 910 717 171

( volať počas pracovných dní v čase od 10hod do 15 hod)

e-mail: khandl@rezidencianestor.sk

Neváhajte nás kontaktovať

Záujemcom o pracovné príležitosti odporúčame napísať písomnú žiadosť a spoločne so životopisom ju zaslať na info@zssnestor.sk.

Uveďte prosím Vami preferovaný čas, v ktorom sa s Vami dokážeme spojiť telefonicky a Vašu osobnú záležitosť upresniť pred vypracovaním našej ponuky.

naspäť hore